กลับไปที่รายการ โพสต์ใหม่

[ 2PM ] อังกอร์ .. I'll be back - 2PMเอาไปฝึกร้องกันนะ ^^
มันส์ๆ มาก
เสียงที่ เป็นแบบนี้ สงสัย คงจะแยกเสียงให้ฟัง
อังกอร์
ง่ายๆ อะมั้ง  55 5   
2PM แอ๊บแบ๊วว!!!I'll be back : 2PM (still 2:00 PM)

I’ll be back นอน ทาชี นารึล ชัดจึล กอยา คือแด ทาชี แนกา อล กอยา
คือ นูกูโด นอรึล นาโพดา ซารัง ฮัล ซุน ออบกีเอ
(คิมจุนซู นิกคุณ อ๊กแทคยอน จางอูยอง อีจุนโฮ ฮวังชานซอง ไอ.วิล.บี.แบ็ค
คิมจุนซู นิกคุณ อ๊กแทคยอน จางอูยอง อีจุนโฮ ฮวังชานซอง ทู.พี.เอ็ม.โก)คับจากี อีรอม ออต็อกเค นัน ออต็อกเค ฮารัน มัลยา นีกา โดแดเช
ออต็อกเค อีเร นัน นีกา นัล ยองวอนฮี ซารังฮัลกอรัน มัล มีต็อดทัล มัลยา

ยักซกแฮดจันนา(แฮดจันนา)
ยองวอนฮี พยอนฮาจี มัลจาโก อูรีนึน พุนมยอง แมดจอจิน
ชักอีราโก
พุนมยองฮี มัดตาโก
นีกา คือรอกเค แยกีแฮดจันนา


I’ll be back(I’ll be back)
นอน ทาชี นารึล ชัดจึล กอยา คือแด ทาชี แนกา อล กอยา
คือ นูกูโด นอรึล นาโพดา ซารัง ฮัล ซุน ออบกีเอ
(ทู.พี.เอ็ม.โก)
You’ll be back(You’ll be back)
นอนึน ทาชี ทลรา อล กอยา คือแรซอ นอล โพแนนึน กอยา
นานึน อัลรา นีกา นา ออบชิน มดซันตัน กอดซึล I’ll be backนอน นัน อูริน
เฮ-ออจิล ซูกาออบซอ
นีกา
ชักกักกึล ฮานา บวา
อี-กอน นูกูนา ฮันบอนจึม กยอก-นึน โคพีอิล บุนอียา จองจินชา-รยอ

ทาชี แซงกักเค(แซงกักเค)
อามูรี มัลรึล แฮ ชวอ-บวาโด อีมี นอน
มัลรึล ตึดจี อันนา เมอารีโร ทลราโอจันนา


I’ll be back(I’ll be back)
นอน ทาชี นารึล ชัดจึล กอยา คือแด ทาชี แนกา อล กอยา
คือ นูกูโด นอรึล นาโพดา ซารัง ฮัล ซุน ออบกีเอ
(ทู.พี.เอ็ม.โก)
You’ll be back(You’ll be back)
นอนึน ทาชี ทลรา อล กอยา คือแรซอ นอล โพแนนึน กอยา
นานึน อัลรา นีกา นา ออบชิน มดซันตัน กอดซึล


Listen baby girl
คือเร ทลราซอจุลเก มอดชีเก นัมจาดับเก โนอาชุลเก
คือรีโก นอล ควีชันเก ฮาจี อันเก มัลออบชี ชอ ตวีเอซอ
ชุกกึน ทึดชี
ซอซอ พาราโบลเก
นอนึน โมรือเก คือนยัง มอลลีซอ
อาจู มันนี ตอลรอจวอซอ นาเอ จนเจรึล นีกา วันจอนนี อิดจอพอรีเก
UH~


But you better know that I’m not giving you away
Will I ever stop waiting no way
It’ll be the same in my world
I’m your boy You’re my Girl.
ชัมกัน คือแดล โพแนจีมัน นัน นีกา ทาชี ทลราโอล กอ
รันกอล อัลรา คือรอนี กอกจอง มัลรา นีกา ซือรอจิล เต I’ll be back.(แบ็ค.แบ็ค)เครดิต ..delphinus.exteenดอทคอม

2pmสู้ๆๆนะ
เต้าหมิงคุณสู้ๆๆๆๆ
kf.jpg
gt.jpg

TOP

กลับไปที่รายการ